Geodézia

GeoSlužba.com - geodetické služby

Ing. Anton Strmiska – GEOSLUŽBA je firma poskytujúca geodetické a kartografické služby všetkých druhov.

http://www.geosluzba.com/

Geodoc - geodetické práce

Všetky geodetické práce.

http://www.geodoc.szm.com/

Topcon.sk - geodetická kancelária M.M.GEO Mihály a syn

Top 1x

Geometrické plány 3D merania a GPS na zameranie novostavby ku kolaudácií, pre prevod nehnuteľností, na určenie vlastníckeho práva pozemkov, na rozdelenie nehnuteľností a na vyznačenie vecného bremena.

http://topcon.sk/

Geodeti.eu.sk - geodetické práce a CAD systémy

Geokart - Ing. Peter Sturcel - geodetické práce, geometrické plány a vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb. Geodetická dokumentácia ku kolaudácii stavieb a vnútorné zameranie objektov.

http://www.geodeti.eu.sk/

Geoprint.sk - geodetické služby

Ing. Mário Horváth - geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, vytýčenie stavieb, polohopisné a výškopisné plány, porealizačné zamerania.

http://www.geoprint.sk/

Ing.Štefan Richnák - Geodet - Trnava

Komplexné geodetické služby v okrese Trnava, Hlohovec a Pezinok.

http://geodet-trnava.webnode.sk/

Geodet Malacky / MM Geo

Naša firma Vám ponúka nielen geodetické služby ale aj služby v oblasti katastra nehnuteľností za cenu, ktorá je rozumná a prijateľná. Vyhotovujeme geometrické plány všetkých druhov. Rýchle dodacie lehoty.

http://www.mmgeo.sk/

Geodet Bratislava Žilina SLEMI s.r.o.

Geodézia a kartografia. Polohopisno-výškopisné zameranie pre projekty stavieb, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, vytyčovanie stavieb, zákresy do digitálnej mapy mesta Bratislava, adresný bod ku kolaudácií, identifikácie parciel, zápisy.

www.geodet-slemi.sk