Fyzika

Fyzikálne jednotky - tabuľky prevodných koeficientov. Slávny fyzici. Aplikácia pre konverziu fyzikálnych jednotiek, konverzia do rozličných číselných sústav, na zlomky a rímske číslice, editácia zoznamu jednotiek a koeficientov. Viac ako 500 jednotiek na prevod.

http://www.converter.cz/

Osobné stránky básničky: Hana Šustková patrí medzi mladú generáciu vstupuje na českú a zahraničnú scénu v oblasti moderny, surrealizmu a vedy - štúdium fyziky so zameraním na kontinuum. Šéfredaktorka časopisu Lacadalet, pomoc Kongu.

http://hanasustkova.cz.cr/

Prevádzajte vo viac ako 30 fyzikálnch veličinách a viac ako 300 jednotiek - dĺžka, objem, hmotnosť, čas rýchlosť, elektrický prúd a mnoho ďalších.

http://www.prevodyjednotiek.sk/

Kvalita vybraných materiálov a fyzikálna terminológia spojená s ňou.

http://kvalita-materialov.wz.cz/

Blog Ladislava Idesa, manažéra softvérovej spoločnosti. Jeho výsledné fyzikálne a duchovné teórie sa navzájom prelínajú.

http://vedeckyblog.goodstyle.sk/

Stránky venované teoretickému popisu dielektrík a termodielektrickému javu. Uvedené sú aj menej bežné experimenty s týmito materiálmi.

http://dielektrika.kvalitne.cz/

Blog venovaný pohľadom, postrehom, zamyslením sa, teóriami bežného života, všeobecne známych vecí, diskutabilných vecí, úkazov a nie len ich.

http://www.lacovblog.goodstyle.sk/