Semináre, Konferencie

Hlavným cieľom konferencie je vytváranie a diskutovanie najnovších trendov vo výskume a vývoji v oblastiach objavovania, spracovania, sprístupňovania, organizovania a prezentovania znalostí.

http://znalosti2008.fiit.stuba.sk/

Prenájom prezentačnej techniky, technické zabezpečenie a realizácia eventov, kongresov a konferencií, ozvučenie, osvetlenie - veľkoplošné obrazovky, plazmy, lcd a mikrofóny. Technické zabezpečenie pre váš event oslavu.

http://www.lifepark.sk/

Európska databáza spoločností, ktoré prenajímajú svoje priestory, sály a miestnosti na konferencie, semináre, školenia, kurzy a firemné akcie.

http://www.miestnosti.sk/

Projektová a výskumno-vzdelávacia činnosť pre dosiahnutie zvýšenia produktivity a konkurenčnej schopnosti SR.

http://www.slcp.sk/

Medzinárodná konferencia má svoju tradíciu v Brne a od roku 2011 sa bude každý druhý rok striedať s Bratislavou v kombinácii s konferenciou Interiér.

http://www.zdravedomy.sk/

Moderné vzdelávanie, ktoré vás bude baviť. Obchodné a manažérske schopnosti, semináre na mieru, osobné konzultácie a zážitkové programy.

http://www.iempiria.cz/

V areálu Park Golf a Konference Park v Hradci Králové jsou k dispozici konferenční a seminární prostory až pro 100 osob, restaurace, hotel a sportovní zařízení včetně golfového hřiště.

http://www.parkgolf.cz/

Individuálne poradenstvo v ťažkých životných obdobiach. Semináre zamerané na osobný rozvoj

http://www.sebalaska.sk/