Vedecké, Výskumné ústavy

Preukazovanie zhody, technické osvedčovanie, skúšanie stavebných výrobkov, odborné služby, certifikácia systémov kvality a poradenstvo.

http://www.tsus.sk/

Výskumný, vývojový a testovací ústav pre telekomunikačnú, rádiokomunikačnú techniku elektromagnetickú kompatibilitu a pošty.

http://www.vus.sk/