TSÚS.sk - Technický a skúšobný ústav stavebný

Preukazovanie zhody, technické osvedčovanie, skúšanie stavebných výrobkov, odborné služby, certifikácia systémov kvality a poradenstvo.

http://www.tsus.sk/