Spoločenské vedy

Chémia.sk - chemický portál

Virtuálny portál a sprievodca venovaný chémii.

http://www.chemia.sk/

Futurologia.sk - virtuálny portál a sprievodca venovaný futurológii

Virtuálny portál a sprievodca venovaný futurológii.

http://www.futurologia.sk/

Zaujimavost.blogspot.com - veda a technika

Veda a technika na internete.

http://www.zaujimavost.blogspot.com/

21stoleti.cz - 21. storočie

Necháme vás nakuknúť do výskumných ústavov, prírodných laboratórií, operačných sál, do miest veľkých archeologických i ďalších objavov.

http://21stoleti.cz/

Kapitál, spol. s r.o.

Poľský jazyk - preklady úradné preklady neúradné preklady

http://www.rebros.sk/

Evolučná teória a evolúcia

Evolúcia, toto priam magické slovo vysvetľujúce vznik života na zemi. Čo je to teda evolučná teória a ako vznikla? Učí sa na základných školách a dokonca na univerzitách ako jediná možná teória vzniku života a to je príčinou toľkého ateizmu.

http://www.evolutionrevolution.eu/sk

Zaujímavosti TOP zo sveta

Čítajte zaujímavé pikošky, rekordy a šokujúce TOP udalosti z histórie, vedy, sveta okolo nás, skrátka tie absolútne TOP zaujímavosti, na aké môžete naraziť.

http://zaujimavosti.top/