Dielektrika.kvalitne.cz - termodielektrické javy

Stránky venované teoretickému popisu dielektrík a termodielektrickému javu. Uvedené sú aj menej bežné experimenty s týmito materiálmi.

http://dielektrika.kvalitne.cz/