Topcon.sk - geodetická kancelária M.M.GEO Mihály a syn

Top 1x

Geometrické plány 3D merania a GPS na zameranie novostavby ku kolaudácií, pre prevod nehnuteľností, na určenie vlastníckeho práva pozemkov, na rozdelenie nehnuteľností a na vyznačenie vecného bremena.

http://topcon.sk/