Geodeti.eu.sk - geodetické práce a CAD systémy

Geokart - Ing. Peter Sturcel - geodetické práce, geometrické plány a vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb. Geodetická dokumentácia ku kolaudácii stavieb a vnútorné zameranie objektov.

http://www.geodeti.eu.sk/