Veda, Technika

Informácie o dedičnosti farby očí. Veľmi pekne a prehľadne spracované stránky, ktoré pomôžu každému nájsť to, čo hľadá.

http://dedicnostfarbyoci.freevar.com/

Stránky venované chovu, genetike, mutáciám, veterinárnej problematike ako i ďalším aspektom chovu amadín Gouldovej (Chloebia – Erythrura gouldiae). Na stránkach tiež nájdete genetickú kalkulačku. K dispozícii je inzercia a diskusné fórum.

http://www.gouldianfinches.eu/

Webové stránky venované chovu, genetike, veterinárnej problematike zebričiek pestrých austrálskych a iného astrildovitého vtáctva.

http://www.australian-astrild.6f.sk/

Ing. Anton Strmiska – GEOSLUŽBA je firma poskytujúca geodetické a kartografické služby všetkých druhov.

http://www.geosluzba.com/
Top 1x

Geometrické plány 3D merania a GPS na zameranie novostavby ku kolaudácií, pre prevod nehnuteľností, na určenie vlastníckeho práva pozemkov, na rozdelenie nehnuteľností a na vyznačenie vecného bremena.

http://topcon.sk/

Geokart - Ing. Peter Sturcel - geodetické práce, geometrické plány a vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb. Geodetická dokumentácia ku kolaudácii stavieb a vnútorné zameranie objektov.

http://www.geodeti.eu.sk/

Ing. Mário Horváth - geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, vytýčenie stavieb, polohopisné a výškopisné plány, porealizačné zamerania.

http://www.geoprint.sk/

Komplexné geodetické služby v okrese Trnava, Hlohovec a Pezinok.

http://geodet-trnava.webnode.sk/

Naša firma Vám ponúka nielen geodetické služby ale aj služby v oblasti katastra nehnuteľností za cenu, ktorá je rozumná a prijateľná. Vyhotovujeme geometrické plány všetkých druhov. Rýchle dodacie lehoty.

http://www.mmgeo.sk/

Geodézia a kartografia. Polohopisno-výškopisné zameranie pre projekty stavieb, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, vytyčovanie stavieb, zákresy do digitálnej mapy mesta Bratislava, adresný bod ku kolaudácií, identifikácie parciel, zápisy.

www.geodet-slemi.sk

Paleontologicko-geologické zaujímavosti.

http://www.paleoklub.blogspot.com/

RNDr. Ján Grech - geologický prieskum pre stavebné účely, hydrogeologický prieskum pre zabezpečenie zdrojov pitných a úžitkových vôd, realizácia vrtaných studní a mikropilót.

http://penetra.sk/

Nitrianske dobrovoľné združenie záujemcov o mineralógiu, geológiu, paleontológiu a príbuzné vedné disciplíny.

http://www.geoklub.estranky.sk/

Geologický, inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum. Hydrogeologické posudky pre vypúšťanie z ČOV. Prieskum ložísk nerastných surovín, vŕtanie studní a posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

http://www.progeo.sk/