Veda, Technika

ENIQA - nezávislý specialista a osobní inovátor energetických změn. Poradenské, analytické a realizační služby v oblasti řízení a úspor spotřeby energií pro společnosti a domácnosti.

http://www.eniqa.cz/

UAV / Dron – letecké práce a služby, Digitalizácia 2D a 3D objektov,ortofotomapy, vizualizácie, letecká digitalizácia a monitorning, postprocesing, geodetická činnosť

http://www.tendermediagroup.sk/

Naša spoločnosť je renomovaným dodávateľom projektov pre energetické stavby, ktorej cieľom je orientácia na zákazníka, jeho spokojnosť a udržovanie vysokej úrovne kvality našich služieb.

http://www.liv-epi.sk/

Profesná organizácia filozofov na Slovensku.

http://www.sfz.sk/

Prehľad významných filozofov a filozofických smerov novodobých dejín, predovšetkým o Arthurovi Schopenhauerovi a Immanuelovi Kantovi.

http://www.novodobi-filosofove.cz/

Dlhodobou snahou ľudstva je nájsť stratený raj. Málo kto si však uvedomuje, že pravý Raj sa nachádza v nás. Na jeho dosiahnutie je potrebné sebapoznanie, sebakontrola a sebamotivácia.

http://www.xraj.sk/

Jednoduchý blog ktorého cieľom je stručne a pochopiteľne vysvetliť problematiku niektorých oblastí matematiky a fyziky, či prezentovať myšlienky z tejto oblasti.

http://matphys.cicolina.org/

Fyzikálne jednotky - tabuľky prevodných koeficientov. Slávny fyzici. Aplikácia pre konverziu fyzikálnych jednotiek, konverzia do rozličných číselných sústav, na zlomky a rímske číslice, editácia zoznamu jednotiek a koeficientov. Viac ako 500 jednotiek na prevod.

http://www.converter.cz/

Osobné stránky básničky: Hana Šustková patrí medzi mladú generáciu vstupuje na českú a zahraničnú scénu v oblasti moderny, surrealizmu a vedy - štúdium fyziky so zameraním na kontinuum. Šéfredaktorka časopisu Lacadalet, pomoc Kongu.

http://hanasustkova.cz.cr/

Prevádzajte vo viac ako 30 fyzikálnch veličinách a viac ako 300 jednotiek - dĺžka, objem, hmotnosť, čas rýchlosť, elektrický prúd a mnoho ďalších.

http://www.prevodyjednotiek.sk/

Kvalita vybraných materiálov a fyzikálna terminológia spojená s ňou.

http://kvalita-materialov.wz.cz/

Blog Ladislava Idesa, manažéra softvérovej spoločnosti. Jeho výsledné fyzikálne a duchovné teórie sa navzájom prelínajú.

http://vedeckyblog.goodstyle.sk/

Stránky venované teoretickému popisu dielektrík a termodielektrickému javu. Uvedené sú aj menej bežné experimenty s týmito materiálmi.

http://dielektrika.kvalitne.cz/

Blog venovaný pohľadom, postrehom, zamyslením sa, teóriami bežného života, všeobecne známych vecí, diskutabilných vecí, úkazov a nie len ich.

http://www.lacovblog.goodstyle.sk/

Molekulárno-genetické laboratórium. Anonymné testovanie otcovstva metódou DNA analýzy. Rôzne výskumné projekty. Zisťovanie genetického pôvodu.

http://www.genomac.cz/sk