Worldwood.sk - energia budúcnosti

Worldwood s.r.o. v súčasnosti na svojej sekačke typu SG 500- českého výrobcu SG Strojírny Sušice vyprodukuje mesačne 3000t technologickej štiepky. Okrem vlastnej výroby v súvislosti s prepravnými kapacitami Worldwood Slovakia, s.r.o. má významnú pozíciu na trhu.

http://www.worldwood.sk/