Slovníček.eu - online slovník a prekladač

Top 1x

Online slovník a prekladač textu, viet aj celých stránok. Z 50 do 50 jazykov. Rýchlo a jednoducho na jeden klik.

http://www.slovn%C3%AD%C4%8Dek.eu/