Papírová platidla.cz - encyklopedický portál papierových platidiel Československa

Encyklopedický portál papierových platidiel Československa od 1918 do 1993 a Českej a Slovenskej republiky.

http://www.papirovaplatidla.cz/