Sky-Eco.sk - hygienické merania v životnom a pracovnom prostredí

SKY - ECO, s.r.o. - meranie elektromagnetického poľa, hluku a vibrácí. Meranie pokrytia územia TV a R signálom a rušenia - elektromagnetickej kompatibility. Telekomunikačné služby.

http://www.sky-eco.sk/