Vuood.sk - Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s.

Šľachtenie nových odrôd drobného ovocia a menej známych ovocných druhov.

http://www.vuood.sk/