D2r.sk - hygienické a technické merania hluku

Meranie hluku, vibrácií, elektromagnetického poľa, osvetlenia a tepelno-vlhkostnej mikroklímy. Akustické a svetlotechnické štúdie. Odborné poradenstvo a konzulácie.

http://www.d2r.sk/